CONCURSO ID 2210561

Órgano de Contratación Ajuntament de Sitges Objeto del contrato Servei d’accés a una plataforma de comptabilitat energètica i monitoratge per tots els equipaments municipals i el seu servei de consultoria Expediente: 1403-000008-000463/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 22.500,00 Euros Valor estimado del contrato: 48.375,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 48000000 Paquetes de…

CONCURSO ID 2210872

Órgano de Contratación Ajuntament de Mollet del Vallès Objeto del contrato El contracte té per objecte el subministrament, implantació i serveis d’explotació d’un sistema SAAS d’informació per a la gestió de processos de selecció d’empleats públics a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. La solució informàtica haurà de permetre la gestió i tramitació dels processos de…

CONCURSO ID 2210847

Órgano de Contratación Dirección General de Carreteras Objeto del contrato Servicios para el levantamiento con mobile mapping e inventario de varios tramos de la red de carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa (5-O-13/2022) Expediente: 5-O-13/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 38.980,00 Euros Valor estimado del contrato: 46.776,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código…

CONCURSO ID 2210558

Órgano de Contratación Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística Objeto del contrato Servicio para la realización del inventario del Patrimonio Inmaterial de la Isla de Mallorca (IPCIM) Expediente: 6/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 40.306,22 Euros Valor estimado del contrato: 178.949,61 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 79995200-Servicios de catalogación. Lugar de…

CONCURSO ID 2210231

Órgano de Contratación Rectorado de la Universidad de Granada Objeto del contrato Servicio de soporte, mantenimiento y optimización de los Sistemas y Servicios de los Supercomputadores UGRGrid, ALHAMBRA y ALBAICIN. Expediente: UGR/2022/0016 Presupuesto base de licitación sin impuestos 42.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 126.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50324100-Servicios de mantenimiento…

CONCURSO ID 2210799

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Objeto del contrato Contracte mixt pel subministrament i servei de manteniment de set (7) màquines expenedores de tiquets per al control de l’estacionament regulat del terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres Expediente: 2022/650 Presupuesto base de licitación sin impuestos 9.500,00 Euros Valor estimado del contrato:…

CONCURSO ID 2210211

Órgano de Contratación Ajuntament de Collbató Objeto del contrato La necessitat que es pretén satisfer és dotar a l’Ajuntament d’una plataforma d’administració electrònica, els serveis d’implantació i el manteniment associats per la digitalització i gestió de la documentació digital de l’Ajuntament (gestió de documents i expedients electrònics). Expediente: 2022_369 Presupuesto base de licitación sin impuestos…

CONCURSO ID 2210523

Órgano de Contratación Alcaldía del Ajuntament de Massanassa Objeto del contrato Servicios de grabación y retransmisión en streaming de sesiones plenarias del Ayuntamiento de Massanassa Expediente: 5893/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 8.316,00 Euros Valor estimado del contrato: 39.916,80 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72318000-Servicios de transmisión de datos., 64200000-Servicios de telecomunicaciones.…

CONCURSO ID 2211220

Órgano de Contratación Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Secretaría General Técnica Objeto del contrato mejora calidad boletines publicados en el apartado “histórico de boja” Expediente: CONTR 2022 0000113200 Presupuesto base de licitación sin impuestos 100.523,98 Euros Valor estimado del contrato: 201.047,96 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72310000 Servicios de tratamiento…

CONCURSO ID 2210215

Órgano de Contratación Universitat de Barcelona Objeto del contrato servei de desenvolupament i manteniment de l’aplicació CEL (Concentrador d’E-Learning), aplicació orientada a fer la integració entre diferents aplicacions institucionals (identitats, matrícula, cursos, etc) amb el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Les tasques seran el desenvolupament, tant evolutiu com correctiu, de l’aplicació respecte a…