CONCURSO ID 2346703

Órgano de Contratación Dirección General del INTA Objeto del contrato Sistema de deteccion y extración laboratorios cab k02 Expediente: 582022109400 Presupuesto base de licitación sin impuestos 37.835,48 Euros Valor estimado del contrato: 37.835,48 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 39714110-Mecanismos de ventilación mediante extracción. Lugar de Ejecución España – Madrid Procedimiento de contratación Abierto…

CONCURSO ID 2346654

Órgano de Contratación Autoridad Portuaria de Avilés Objeto del contrato Obras de señalética y elementos decorativos en la sede de la Autoridad Portuaria de Avilés. Expediente: 534/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 120.462,45 Euros Valor estimado del contrato: 120.462,45 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45451000-Trabajos de decoración., 45316100-Instalación de equipo de alumbrado…

CONCURSO ID 2346740

Órgano de Contratación Presidente Objeto del contrato Asistencia técnica a las necesidades escénicas del aula de cultura de getxo Expediente: AUK/1458 Presupuesto base de licitación sin impuestos 378.769,67 Euros Valor estimado del contrato: 378.769,67 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 71356200 Servicios de asistencia técnica. Lugar de Ejecución España – País Vasco Procedimiento de…

CONCURSO ID 2346775

Órgano de Contratación Autoridad Portuaria de Cartagena Objeto del contrato Ejecución de acceso peatonal a espacio de Dominio Público Baterías de Costa, Playa Cala Cortina T.M. Cartagena (Murcia) Expediente: 34/2022.0-INF.1022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 751.528,34 Euros Valor estimado del contrato: 751.528,34 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45220000-Obras de ingeniería y trabajos…

CONCURSO ID 2346607

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander Objeto del contrato Obra de instalación de central fotovoltaica de 100Kwn en régimen de autoconsumo, en las nuevas cocheras del Servicio Municipal de Transportes Urbanos Expediente: 413/21 Presupuesto base de licitación sin impuestos 77.428,75 Euros Valor estimado del contrato: 77.428,75 Euros Tipo de Contrato: Obras…

CONCURSO ID 2346832

Órgano de Contratación Ajuntament de Reus Objeto del contrato L’objecte del present contracte és el subministrament de materials i equips tècnics per la modernització de la gestió, sostenibilitat de les infraestructures d’arts escèniques i musicals de l’Ajuntament de Reus, materials i equips tècnics que aniran destinats al Teatre Bartrina de Reus. Tots els subministraments i…

CONCURSO ID 2346897

Órgano de Contratación Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Objeto del contrato La present contractació engloba (i) el servei de reprografia, manipulat i transport a les diferents seus per la realització de les Proves FinaIs d’Avaluació i lliurament de proves dutes a terme a l’adjudicatària del lot 2 de digitalització de proves i…

CONCURSO ID 2346684

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga Objeto del contrato Obras de ” Reurbanización de las calles Nueva, Patrón Veneno y Federico Díez de Torre Del Mar” Expediente: AVM.O.15.22 Presupuesto base de licitación sin impuestos 470.552,85 Euros Valor estimado del contrato: 470.552,85 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45000000-Trabajos de construcción.,…

CONCURSO ID 2346682

Órgano de Contratación BASE-Gestió d’Ingressos Objeto del contrato L’objecte del contracte és dissenyar i desenvolupar una aplicació informàtica que permeti implementar el procediment d’Ordenança General de Convivència (OGC). Entre altres requisits, es requereix que l’aplicació permeti la introducció i consulta de denúncies, la gestió de preceptes infringits i les integracions amb altres funcionalitat de BASE-Gestió…

CONCURSO ID 2346845

Órgano de Contratación Barcelona d’Infraestructures Municipals SA Objeto del contrato Obres relatives al projecte executiu de reurbanització de la Plaça del Rom Cremat, al barri del Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Expediente: 609.2022.098 Presupuesto base de licitación sin impuestos 481.973,81 Euros Valor estimado del contrato: 578.368,57 Euros Tipo de…