CONCURSO ID 2212434

Órgano de Contratación Ajuntament de Vic Objeto del contrato Subministrament consistent en la renovació de l’actualització, manteniment i suport del programari de 8 llicències Microstation Select Subscription. Expediente: AJT/2729/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 12.216,00 Euros Valor estimado del contrato: 12.216,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 48000000 Paquetes de software y sistemas…

CONCURSO ID 2212192

Órgano de Contratación Institut de Cultura de Barcelona Objeto del contrato L’objecte del contracte és a la contractació del pel lloguer de l’equip tècnic necessari (pantalla, reproductor i equip de so) i personal tècnic qualificat i auxiliar, necessaris per a la correcta execució (muntatge, funcionament i desmuntatge) del cinema a la fresca a 11 Centres…

CONCURSO ID 2212525

Órgano de Contratación Ajuntament del Masnou Objeto del contrato Serveis de manteniment de la telefonia i l’electrònica de xarxa de l’Ajuntament del Masnou, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Expediente: LIC 9/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 22.500,00 Euros Valor estimado del contrato: 49.500,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50330000 Servicios…

CONCURSO ID 2212610

Órgano de Contratación Ajuntament de Canet de Mar Objeto del contrato Contractació del subministrament, instal·lació, migració, configuració, formació i manteniment de nous tallafocs de seguretat a l’edifici principal i seus remotes de l’ajuntament de Canet de Mar Expediente: 1431/2021 3846 Presupuesto base de licitación sin impuestos 56.274,52 Euros Valor estimado del contrato: 67.529,42 Euros Tipo…

CONCURSO ID 2212125

Órgano de Contratación Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Objeto del contrato Servicio De Mantenimiento Sigma Del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Expediente: MAD-71/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 118.800,00 Euros Valor estimado del contrato: 118.800,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50710000-Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de…

CONCURSO ID 2212556

Órgano de Contratación Concejalia Delegada Area Régimen Interior del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan Objeto del contrato “Plataforma web de difusión turística, aplicación móvil Turismo de Alcázar y panel de captación de datos turísticos”, actuación incluida en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Alcázar de San Juan: un modelo de Ciudad…

CONCURSO ID 2212473

Órgano de Contratación AMB Informació i Serveis, SA Objeto del contrato Serveis informàtics de desenvolupament per a l’ampliació i millora de les funcionalitats de les aplicacions dels serveis d’Aparcament de Park & Ride (d’ara en endavant “P+R”) i Aparcament per a Residents (d’ara en endavant “Residents”). Expediente: CPS 17/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos…

CONCURSO ID 2212213

Órgano de Contratación Junta del Ayuntamiento de Abanilla Objeto del contrato Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y sistemas de información, así como asesoramiento tecnológico del Ayuntamiento de Abanilla. Expediente: 4.2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 81.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 135.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72000000-Servicios TI: consultoría, desarrollo…

CONCURSO ID 2212535

Órgano de Contratación Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. Objeto del contrato Servicios técnologicos para la mejora de la acogida turistica en la red de servicios de información y atención turística Expediente: SP22-00406-00407-00408-00409 Presupuesto base de licitación sin impuestos 68.463,62 Euros Valor estimado del contrato: 102.695,43 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72267100-Mantenimiento…

CONCURSO ID 2212218

Órgano de Contratación Departament de Recerca i Universitats Objeto del contrato Serveis d’enregistrament i tractament de dades personals relatives a les proves d’accés a la universitat i a la preinscripció a la universitat corresponents a l’any 2022 Expediente: UR-2022-58 (SE 75/2022) Presupuesto base de licitación sin impuestos 39.798,00 Euros Valor estimado del contrato: 43.777,80 Euros…