CONCURSO ID 2284674

Órgano de Contratación Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgències 112 Catalunya Objeto del contrato Neix la necessitat d’ampliar l’ocupació màxima de la sala situada al centre de treball de Reus de 47 posicions (40 operadors, 5 coordinadors i 2 supervisors) a 65 posicions (48 operadors, 6 coordinadors, 3 supervisor, 2 tècnics de suport tecnològic…

CONCURSO ID 2284696

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato Producció i coordinació executiva, tècnica i artística de l’acte de lliurament de guardons de la 60a edició dels Premis Sant Martí, amb mesures de contractació pública sostenible Expediente: 22000572 Presupuesto base de licitación sin impuestos 14.876,03 Euros Valor estimado del contrato: 14.876,03 Euros Tipo de Contrato:…

CONCURSO ID 2284645

Órgano de Contratación Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico Objeto del contrato Adquisición repuestos de remoción Expediente: 2022/ETHC00037/00000200E Presupuesto base de licitación sin impuestos 16.528,92 Euros Valor estimado del contrato: 16.528,92 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 38546000-Sistema de detección de explosivos. Lugar de Ejecución España – Madrid Procedimiento de contratación…

CONCURSO ID 2284624

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Escucha Objeto del contrato Terminación de la Casa Museo de la Familia minera en Escucha (Teruel). Expediente: 219/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 19.533,85 Euros Valor estimado del contrato: 19.533,85 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 30213000-Ordenadores personales., 30232110-Impresoras láser., 35261000-Paneles de información., 44233000-Escaleras., 44811000-Pintura para…

CONCURSO ID 2285021

Órgano de Contratación Presidencia de la Comarca de Cuencas Mineras Objeto del contrato Suministro, instalación y difusión de 14 miradores astronómicos en diferentes municipios de la Comarca de Cuencas Mineras Expediente: 632/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 57.851,24 Euros Valor estimado del contrato: 57.851,24 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 44316500-Artículos de forja.,…

CONCURSO ID 2284922

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato Subministrament, mitjançant arrendament, de material d’infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il¿luminació) pel desenvolupament d’actes dels 10 districtes, incloent transport, muntatge, instal¿lació, desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes. Expediente: 001/22001939 Presupuesto base de licitación sin impuestos 4.201.333,41…

CONCURSO ID 2284646

Órgano de Contratación Ajuntament de Navarcles Objeto del contrato Contractació de les obres per la necessitat de millorar les condicions de seguretat i l’enllumenat en el tram del carrer Ubach i d’altres emplaçaments del municipi. Expediente: X2022000984 Presupuesto base de licitación sin impuestos 48.045,87 Euros Valor estimado del contrato: 48.045,87 Euros Tipo de Contrato: Obras…

CONCURSO ID 2284716

Órgano de Contratación Pleno del Ayuntamiento de Poyales del Hoyo Objeto del contrato Renovación del alumbrado público exterior con tecnología LED Expediente: 175/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 44.879,80 Euros Valor estimado del contrato: 44.879,80 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 34928530-Lámparas de alumbrado público., 31500000-Material de iluminación y lámparas eléctricas., 45316000-Trabajos de…

CONCURSO ID 2285103

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Nerpio Objeto del contrato Ejecución de mejora de la accesibilidad y adecuación ambiental de los abrigos de arte rupestre de Torcal de las Bojadillas cofinanciado con cargo al Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento (Subdirección General de Arquitectura y Edificación dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y…

CONCURSO ID 2284661

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Objeto del contrato D’acord amb l’article 1 del PCAP, el present contracte consisteix en els treballs a realitzar per la renovació de l’enllumenat del terreny de joc del Camp Municipal de Futbol de Sant Vicenç de Montalt. L’actuació correspon a la substitució dels actuals equips d’enllumenat…