CONCURSO ID 2208648

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Servei d’implantació del nou model de comptabilitat analítica mitjançant PAPM per Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO15/22) Expediente: CONTR/2022/0000000084 Presupuesto base de licitación sin impuestos 765.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 918.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72212000 Servicios de…

CONCURSO ID 2208657

Órgano de Contratación Universitat de Barcelona Objeto del contrato subministrament per a la protecció dels llocs de treball Windows i MacOS de la UB, de les llicències de Sophos Central Intercept X Advanced with XDR i Sophos Home Commercial Edition. Es requereixen les llicències per tal de protegir un total de 10.500 usuaris de la…

CONCURSO ID 2208660

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Subministrament de llicències per la renovació de la suite B+Digital per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POSS14/22) Expediente: CONTR/2022/0000000177 Presupuesto base de licitación sin impuestos 59.980,08 Euros Valor estimado del contrato: 59.980,08 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 48218000 Paquetes de…

CONCURSO ID 2208578

Órgano de Contratación Ajuntament de Fígols Objeto del contrato Es preveuen les obres necessàries per a l’extensió de la xarxa existent entre el punt de connexió de companyia i el punt de consum sol·licitat. Expediente: 2022-18 Presupuesto base de licitación sin impuestos 159.071,91 Euros Valor estimado del contrato: 159.071,91 Euros Tipo de Contrato: Obras Código…

CONCURSO ID 2207968

Órgano de Contratación Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat Objeto del contrato Obres corresponents al projecte de remodelació del carrer Martí Julià per a la millora de l’accessibilitat i la qualitat ambiental Expediente: O-5/2021 AJT/68729/2020 Presupuesto base de licitación sin impuestos 991.052,35 Euros Valor estimado del contrato: 1.189.262,82 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45233252…

CONCURSO ID 2208649

Órgano de Contratación Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Objeto del contrato Servei de suport a l’organització de les trobades anuals alumni de la Universitat Oberta de Catalunya, segons es detalla al plec de prescripcions tècniques. Expediente: OSE00007/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 41.611,90 Euros Valor estimado del contrato: 41.611,90 Euros Tipo…

CONCURSO ID 2208582

Órgano de Contratación Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) Objeto del contrato L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació del servei de desenvolupament i aplicació de continguts per a dispositius mòbils que formen part de l’ambientació del programa Com si fos ahir (6a temporada). Expediente: 2203MS01 Presupuesto base de licitación sin impuestos 25.800,00 Euros…

CONCURSO ID 2208694

Órgano de Contratación Agencia Tributaria Valenciana (ATV) Objeto del contrato Obras de instalación térmica en la delegación de la ATV en Castellón, plaza Tetuán 38-39. Expediente: CNMY21/ATV/08 Presupuesto base de licitación sin impuestos 160.787,23 Euros Valor estimado del contrato: 160.787,23 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45331000-Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire…

CONCURSO ID 2208823

Órgano de Contratación Alcaldia del Ayuntamiento de San Fernando Objeto del contrato Suministro de materiales de albañilería y construcción para el mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público Expediente: SC 32/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 12.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 26.400,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 44100000-Materiales de construcción y…

CONCURSO ID 2208691

Órgano de Contratación Dirección Gerente de Aguas de Lorca, S.A. Objeto del contrato Material de fontanería Expediente: SU-03/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 82.500,00 Euros Valor estimado del contrato: 82.500,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 44115210-Materiales de fontanería., 44115200-Materiales para fontanería y calefacción. Lugar de Ejecución España – Murcia Procedimiento de contratación…