CONCURSO ID 2153490

Órgano de Contratación Institut Català de la Salut (ICS) Objeto del contrato Subministrament i instal·lació de mobiliari i cablejat audiovisual, posada en marxa i formació per als auditoris de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Expediente: CS/AH01/1101276928/21/PSS Presupuesto base de licitación sin impuestos 51.853,67 Euros Valor estimado del contrato: 51.853,67 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV…

CONCURSO ID 2153310

España-Madrid: Servicios de desarrollo de software personalizado 2021/S 241-636446 Anuncio de licitación – sectores especiales Servicios Base jurídica: Directiva 2014/25/UE Apartado I: Entidad adjudicadora I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: Dirección Económico-Financiera de ENAIRE Número de identificación fiscal: Q2822001J Dirección postal: Avda. de Aragón, 330 Localidad: Madrid Código NUTS: ES300 Madrid Código postal: 28022 País:…

CONCURSO ID 2153798

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería Objeto del contrato servicios de soporte tecnico de cinco licencias oracle database standard edition” Expediente: c-165/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 1.520,74 Euros Valor estimado del contrato: 1.520,74 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72320000-Servicios relacionados con bases de datos. Lugar de Ejecución…

CONCURSO ID 2153794

Órgano de Contratación President de la Diputació de Tarragona Objeto del contrato Streamint RdP-2022 L objecte d aquest contracte és la prestació dels serveis per a la realització audiovisual de les rodes de premsa organitzades per la Diputació de Tarragona per tal que puguin ser emeses via streaming a través de qualsevol canal o mitjà.…

CONCURSO ID 2150491

Órgano de Contratación Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A Objeto del contrato Execució dels treballs inclosos al projecte constructiu d’adequacions interior ponts i senyalètica del Mercat Central de Fruites i Hortalisses (MCFIH) de Mercabarna, el qual inclou les següents intervencions: – Actuació de millora de distribuïdors altells – Senyalètica pavellons – Sectorització de la coberta…

CONCURSO ID 2150494

Órgano de Contratación Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real Objeto del contrato Instalación Solar Fotovoltaica en diversos municipios (Alcubillas, Arenales de San Gregorio, Granátula de Cva, Porzuna y Saceruela), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Expediente: DPCR2021/72376 Presupuesto base de licitación…

CONCURSO ID 2150490

Órgano de Contratación Ajuntament de l’Escala Objeto del contrato Execució del projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a Plaça Catalunya i Pavelló d’Esports Municipal Expediente: 2021/4816 Presupuesto base de licitación sin impuestos 177.224,16 Euros Valor estimado del contrato: 177.224,16 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 09331200 Módulos solares fotovoltaicos. Lugar de Ejecución España – Girona…

CONCURSO ID 2150479

Órgano de Contratación Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. Objeto del contrato Acuerdo Marco de Tarifas para la realización de servicios de montaje y reacondicionado de componentes mecánicos de motores diésel de 4 tiempos en el departamento de Producción de la UN Motores de Navantia en Cartagena. Expediente: MOT-5000045307-AM TRAB. MONTAJE Y REAC.…

CONCURSO ID 2150482

Órgano de Contratación Cementiris de Barcelona, S.A.U. Objeto del contrato L’objecte del contracte és el servei de Cap de Projecte pel nou Sistema de Gestió Operatiu de Serveis de Cementiris, pàgina WEB i Digitalització de CBSA. Degut a la complexitat inherent als tres projectes (Nou sistema operatiu, pàgina web i digitalització) és necessari disposar d’un…