CONCURSO ID 2242377

Órgano de Contratación Departament de Cultura Objeto del contrato Subministrament i instal·lació de 7 fotocopiadores multifunció, en règim de lloguer, per a les biblioteques públiques de Tarragona, Girona i Lleida Expediente: CU-2023-1 Presupuesto base de licitación sin impuestos 13.860,00 Euros Valor estimado del contrato: 41.580,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 30121100 Fotocopiadoras. Lugar…

CONCURSO ID 2242207

Órgano de Contratación Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra Objeto del contrato Contrato de servicios de asesoría para ejecutar la Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, y servicio de Delegado de Protección de Datos (DPD), Expte. SERV/ABR_SMPL/AY/2022000046 Expediente: SERV/ABR_SMPL/AY/2022000046 Presupuesto base de…

CONCURSO ID 2242032

Órgano de Contratación Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Objeto del contrato L’objecte del present contracte és el servei del disseny artístic de l’espectacle pirotècnic que s’exhibeix el dia de vigília de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, el 4 d’agost. Inclou el transport, muntatge, utillatge, equipament dispar, consumibles, assegurança de responsabilitat civil,…

CONCURSO ID 2241780

Órgano de Contratación Ajuntament d’Olot Objeto del contrato Subministrament de llicències de l’aplicació Patch Manager, que s’utlitza des del Departament d’Informàtica per controlar i apllicar les actualitzacions de sistemes aplicatius i alguns programes dels PC’s i servidors de l’Ajuntament d’Olot Expediente: CCS12022000026 Presupuesto base de licitación sin impuestos 7.050,00 Euros Valor estimado del contrato: 7.042,50…

CONCURSO ID 2241768

Órgano de Contratación Ajuntament de Cubelles Objeto del contrato Espectacle pirotècnic de la Festa Major i el material pirotècnic que utilitzen les colles de foc de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles en les diverses activitats festives que organitza la Regidoria de Cultura Expediente: 1408/2020 -6231 Presupuesto base de licitación sin impuestos 18.264,46 Euros Valor…

CONCURSO ID 2242248

Órgano de Contratación Diputació de Barcelona Objeto del contrato Monitoratge de les xarxes socials corporatives de la Diputació de Barcelona. Expediente: 2022/0005976 Presupuesto base de licitación sin impuestos 24.700,00 Euros Valor estimado del contrato: 54.340,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 71700000 Servicios de monitorización y control. Lugar de Ejecución España – Barcelona Procedimiento…

CONCURSO ID 2242015

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Lora del Río Objeto del contrato Suministro, según necesidades, de materiales y de suministros de naturaleza industrial, destinados a la ejecución por administración directa de actuaciones afectas al Programa de Empleo Agrario 2021, por el procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, por lotes. Lotes 2 y 4…

CONCURSO ID 2242407

Órgano de Contratación Institut Català de la Salut (ICS) Objeto del contrato Subministrament d’equipament necessari per a la producció d’àpats a la cuina de professionals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Expediente: CS/AH01/1101302029/22/PS Presupuesto base de licitación sin impuestos 130.787,50 Euros Valor estimado del contrato: 130.787,50 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 39220000 Equipo de…

CONCURSO ID 2242188

Órgano de Contratación Consejería Delegada de Actividades de Limpieza y Gestión S.A. Objeto del contrato Suministro de material diverso para el almacén de actividades de Limpieza y Gestión S.A. para el suministro de los diferentes servicios que se prestan durante el periodo de un año.(LOTE 7- de licitación 200145) Expediente: 200145-l7 Presupuesto base de licitación…

CONCURSO ID 2241782

Órgano de Contratación Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras Públicas del Ayuntamiento de Gijón Objeto del contrato PRTR Restauración de la fuente de la Fontica y su entorno en Cimavilla, Gijón/Xixón Expediente: 6793T/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 64.375,17 Euros Valor estimado del contrato: 64.375,17 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45454100-Trabajos de…