CONCURSO ID 2181152

Órgano de Contratación Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A Objeto del contrato L’objecte del present contracte és la contractació per part de BCASA del subministrament relatiu a la renovació de la subscripció anual de llicències del paquet Microsoft365 Empresa Estàndard (Microsoft365 Business Standard), sota el programa de llicenciament CSP, que finalitza el 18 d’Abril de 2022,…

CONCURSO ID 2180771

Órgano de Contratación Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla Objeto del contrato Contrato de servicio de captación, realización audiovisual, grabación, emisión y retransmisión en directo mediante señal de televisión y streaming de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla. Expediente: 28/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 16.800,00 Euros Valor estimado del…

CONCURSO ID 2181155

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Objeto del contrato 1. L’objecte del present contracte és establir les condicions econòmiques i administratives que han de regir la contractació del servei d’assistència tècnica, de manteniment, desenvolupament de la xarxa informàtica i de comunicació, i l’assessorament en matèria de telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Cebrià…

CONCURSO ID 2181065

Órgano de Contratación Gerencia de la Empresa Municipal Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA) Objeto del contrato Suministro para la ampliación, renovación de licencias de producto, y de servicio de soporte técnico para la infraestructura de electrónica de red y seguridad perimetral de Autobuses de Córdoba, S.A. (AUCORSA) Expediente: 02/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos…

CONCURSO ID 2181204

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato L’objecte del contracte de serveis és la realització audiovisual dels Consells de barri i sectorials del Districte i la seva publicació via “streaming”. xpediente: 22000148 Presupuesto base de licitación sin impuestos 18.986,00 Euros Valor estimado del contrato: 56.958,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50340000…

CONCURSO ID 2181145

Órgano de Contratación Consorcio de Compensación de Seguros Objeto del contrato Prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en el desarrollo y mantenimiento de las distintas aplicaciones que integran el sistema de Liquidación de EE.AA. del Consorcio de Compensación de Seguros Expediente: 386/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 114.513,75 Euros Valor estimado del…

CONCURSO ID 2180780

Órgano de Contratación Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) Objeto del contrato Serveis relatius a la renovació i ampliació de les llicències per a la utilització del programari antivíric Kaspersky en 400 equips, per un termini de 3 anys Expediente: PCP-2207 Presupuesto base de licitación sin impuestos 38.652,00 Euros Valor estimado del contrato: 38.652,00 Euros…

CONCURSO ID 2181151

Órgano de Contratación Director/a general del Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT Objeto del contrato Nuevas funcionalidades para las aplicaciones informáticas del grupo: ‘Sociedad de la información’, ‘I+D’ e ‘Innovación’ Expediente: Eustat_Expte_15_2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 43.200,00 Euros Valor estimado del contrato: 43.200,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo…

CONCURSO ID 2181069

Órgano de Contratación Gerencia de EGARSAT Objeto del contrato Contratación y renovación de las suscripciones para el uso de las herramientas de gestión para Egarsat Expediente: 2022/LIC/0006 Presupuesto base de licitación sin impuestos 44.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 96.800,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 48000000-Paquetes de software y sistemas de información., 72510000-Servicios…

CONCURSO ID 2180920

Órgano de Contratación Consejo de Administrción de la Empresa de Serveis del Municipi de Manacor Objeto del contrato:CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I DE MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS Expediente: l_2204 univac Presupuesto base de licitación sin impuestos 46.330,00 Euros Valor estimado del contrato: 138.990,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72500000-Servicios…