CONCURSO ID 2194023

Órgano de Contratación Ajuntament de Cornellà de Llobregat Objeto del contrato Obres per a la implantació de 7 calderes de biomassa en centres escolars i edificis públics. El LOT 1 es correspon amb els projectes d’execució per a la instal¿lació de calderes a 4 ubicacions de la zona Est de la ciutat als barris St.…

CONCURSO ID 2194588

Órgano de Contratación Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA) Objeto del contrato Suministro de equipos auxiliares de protección contra incendios, evacuación y contención de derrames para Imprenta de Billetes, S.A., medio propio del Banco de España (IMBISA) Expediente: SOLPED9348 Presupuesto base de licitación sin impuestos 30.000,00 Euros Valor estimado del…

CONCURSO ID 2194009

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Objeto del contrato Constitueix l’objecte d’aquesta contractació, la prestació del servei de Manteniment i control de la Piscina Municipal, del Monitoratge dels cursos de natació i del Socorrisme de la Piscina Municipal per l’estiu 2022 amb subjecció a les necessitats, obligacions i requeriments recollits en el Plec…

CONCURSO ID 2194021

Órgano de Contratación Mesa de las Juntas Generales de Álava Objeto del contrato Preparación y celebración de la Jornada de puertas abiertas de las Juntas Generales de Álava (mayo 2022) Expediente: 00/D/18/0000592 Presupuesto base de licitación sin impuestos 38.500,00 Euros Valor estimado del contrato: 38.500,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 45223800 Montaje e…

CONCURSO ID 2193992

Órgano de Contratación Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Objeto del contrato És objecte del present plec la contractació promoguda per la Regidoria de d’Empresa i Ocupació a través del servei de promoció econòmica Palau Avança de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en relació a la necessitat de contractar un servei de dinamització del punt TIC…

CONCURSO ID 2194019

Órgano de Contratación Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Objeto del contrato L’objecte del present contracte és la renovació del manteniment dels components i serveis que conformen el sistema de balanceig de càrregues de tràfic web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en les condicions fixades en el plec de prescripcions tècniques. Expediente: S-146/22…

CONCURSO ID 2193996

Órgano de Contratación Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) Objeto del contrato Subministrament i instal·lació del sistema de fred positiu de les cambres i obradors de la cuina del centre penitenciari de Lledoners, amb les descripcions i amidaments que formen part del plec de prescripcions tècniques que s’adjunta. Expediente: 0167/2022 Presupuesto base de licitación…

CONCURSO ID 2193986

Órgano de Contratación Ajuntament de Vacarisses Objeto del contrato El contracte té per objecte la redacció dels Projectes de reparcel·lació i d’urbanització del PAU Ventayol definit a la Modificació del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans, de Vacarisses, aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, només…

CONCURSO ID 2193985

Órgano de Contratación Ajuntament de Vilagrassa Objeto del contrato El municipi de Vilagrassa, en relació als equipaments municipals, situats a la zona nord del casc urbà té la necessitat de realitzar les obres de construcció del vial d’accés peatonal a dits serveis públics. L’objecte del present projecte d’urbanització té per objecte la definició a nivell…

CONCURSO ID 2194592

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Teguise Objeto del contrato Ejecución de las obras/instalaciones relativas a “Proyecto para dotación de torres de iluminación y proyectos para instalación deportiva de Costa Teguise en el Campo de Fútbol”, en el Término Municipal de Teguise Expediente: 2022/239 Presupuesto base de licitación sin impuestos 228.089,60 Euros Valor estimado…