CONCURSO ID 2260423

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Subministrament, instal·lació i reparació de tanques perimetrals, així com subministrament iinstal·lació de xarxa de protecció a les explotacions d¿FGC Turisme. (Ref:POS92/22) Expediente: CONTR/2022/0000000137 Presupuesto base de licitación sin impuestos 115.572,71 Euros Valor estimado del contrato: 138.687,25 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV…

CONCURSO ID 2260005

Órgano de Contratación Ajuntament de Granollers Objeto del contrato Es objecte del present contracte es l’homologació de proveïdors per a la prestació del servei de la producció d’escenotècnia; assessorament, preproduccio, producció executiva, regidoria i postproducció en la sonorització, il·luminació, projeccions de vídeo, generadors elèctrics i escenaris, i en tot allò que sigui necessari per dur…

CONCURSO ID 2260190

Órgano de Contratación Xunta de Goberno Local del Concello de Trazo Objeto del contrato Renovación de servicios na Devesiña Expediente: 2022/C003/000003 Presupuesto base de licitación sin impuestos 87.888,72 Euros Valor estimado del contrato: 87.888,72 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45233340-Trabajos de cimentación de aceras., 45232151-Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua.,…

CONCURSO ID 2260179

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelodones Objeto del contrato Servicio y asistencia de la aplicación informática de gestión de deportes Expediente: 09CA-202210 Presupuesto base de licitación sin impuestos 5.113,60 Euros Valor estimado del contrato: 10.227,20 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72267100-Mantenimiento de «software» de tecnología de la información. Lugar de Ejecución…

CONCURSO ID 2260433

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo Objeto del contrato Proyecto II Urbanización plaza san Roque (Planes Provinciales 2022) Expediente: 165/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 73.667,74 Euros Valor estimado del contrato: 73.667,74 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45233262-Trabajos de construcción de zonas peatonales. Lugar de Ejecución España –…

CONCURSO ID 2260400

Órgano de Contratación Concejalia Delegada Area Régimen Interior del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan Objeto del contrato ‘Suministro e implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación del Servicio de Autobús cloud native’. Actuación incluida dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Alcázar de San Juan: un modelo de…

CONCURSO ID 2260260

Órgano de Contratación Consell Comarcal de l’Alt Urgell Objeto del contrato Desenvolupament, desplegament i posada en funcionament d’una aplicació web i una aplicació mòbil que explotin i potenciïn tant la Xarxa de senders i camins de l’Alt Urgell, com els recursos naturals i turístics que hi ha en les seves rodalies. Entre les activitats necessàries…

CONCURSO ID 2260261

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Servei de desenvolupament i implementació d’una aplicació per a lagestió de sinistres al servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref:POS89/22) Expediente: CONTR/2022/0000000376 Presupuesto base de licitación sin impuestos 50.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 55.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código…

CONCURSO ID 2260259

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Objeto del contrato L’objecte del present contracte és el subministrament de llicències del software Mail Security for MS Exchange de Symantec i els serveis de manteniment del programari Expediente: 57/2022 – 18784/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 24.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 28.500,00 Euros…

CONCURSO ID 2260522

Órgano de Contratación Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico Objeto del contrato Adquisición repuestos de remoción. Expediente: 2022/ETHC00037/00000119E Presupuesto base de licitación sin impuestos 16.528,92 Euros Valor estimado del contrato: 16.528,92 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 38546000-Sistema de detección de explosivos. Lugar de Ejecución España – Madrid Procedimiento de contratación…