CONCURSO ID 2208002

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Logrosán Objeto del contrato Mejoras en la Dehesa Boyal Expediente: 170 Presupuesto base de licitación sin impuestos 79.615,94 Euros Valor estimado del contrato: 79.615,94 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45100000-Trabajos de preparación del terreno., 45000000-Trabajos de construcción., 45260000-Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.,…

CONCURSO ID 2208079

Órgano de Contratación Fira 2000, SA Objeto del contrato Obres relatives al projecte de millora dels exutoris de part de la coberta del Pavelló 8, del recinte Fira de Barcelona Gran Via (Exp: FIRA-2022-20016) Expediente: FIRA-2022-20016 Presupuesto base de licitación sin impuestos 551.672,10 Euros Valor estimado del contrato: 551.672,10 Euros Tipo de Contrato: Obras Código…

CONCURSO ID 2208646

Órgano de Contratación Departament de Cultura Objeto del contrato digitalització del fons patrimonial de les Biblioteques Públiques de Girona, Tarragona i Lleida Expediente: CU-2022-553 Presupuesto base de licitación sin impuestos 46.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 46.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 92500000 Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales. Lugar…

CONCURSO ID 2208644

Órgano de Contratación Presidencia del Consorcio Institución Ferial Comarca de Avilés (IFECAV) Objeto del contrato Servicio de imagen, sonido e iluminación en los eventos que se celebren en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena de la Institución Ferial de la Comarca de Avilés (IFECAV) Expediente: IFV/7/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos…

CONCURSO ID 2208648

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Servei d’implantació del nou model de comptabilitat analítica mitjançant PAPM per Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO15/22) Expediente: CONTR/2022/0000000084 Presupuesto base de licitación sin impuestos 765.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 918.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72212000 Servicios de…

CONCURSO ID 2208657

Órgano de Contratación Universitat de Barcelona Objeto del contrato subministrament per a la protecció dels llocs de treball Windows i MacOS de la UB, de les llicències de Sophos Central Intercept X Advanced with XDR i Sophos Home Commercial Edition. Es requereixen les llicències per tal de protegir un total de 10.500 usuaris de la…

CONCURSO ID 2208660

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Subministrament de llicències per la renovació de la suite B+Digital per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POSS14/22) Expediente: CONTR/2022/0000000177 Presupuesto base de licitación sin impuestos 59.980,08 Euros Valor estimado del contrato: 59.980,08 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 48218000 Paquetes de…

CONCURSO ID 2208578

Órgano de Contratación Ajuntament de Fígols Objeto del contrato Es preveuen les obres necessàries per a l’extensió de la xarxa existent entre el punt de connexió de companyia i el punt de consum sol·licitat. Expediente: 2022-18 Presupuesto base de licitación sin impuestos 159.071,91 Euros Valor estimado del contrato: 159.071,91 Euros Tipo de Contrato: Obras Código…

CONCURSO ID 2207968

Órgano de Contratación Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat Objeto del contrato Obres corresponents al projecte de remodelació del carrer Martí Julià per a la millora de l’accessibilitat i la qualitat ambiental Expediente: O-5/2021 AJT/68729/2020 Presupuesto base de licitación sin impuestos 991.052,35 Euros Valor estimado del contrato: 1.189.262,82 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45233252…

CONCURSO ID 2208649

Órgano de Contratación Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Objeto del contrato Servei de suport a l’organització de les trobades anuals alumni de la Universitat Oberta de Catalunya, segons es detalla al plec de prescripcions tècniques. Expediente: OSE00007/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 41.611,90 Euros Valor estimado del contrato: 41.611,90 Euros Tipo…