CONCURSO ID 2166546

Órgano de Contratación Organisme Autònom de Gestió Tributària Objeto del contrato Servei per a la vigilància, la protecció i el control d’accés per a la seguretat del personal destinat a diferents oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Expediente: 2021/0016202 Presupuesto base de licitación sin impuestos 176.060,16 Euros Valor estimado del…

CONCURSO ID 2166617

Órgano de Contratación Barcelona de Serveis Municipals SA Objeto del contrato L’objecte de la present contractació és la instal·lació de controls d’accessos de vehicles i d’aforament de visitants a la Zona Monumental i de vigilància del patrimoni a la zona central del Park Güell. D’aquesta forma, s’instal·laran un total de nou accessos a la Zona…

CONCURSO ID 2166621

Órgano de Contratación Rectorado de la Universidad de Granada Objeto del contrato Servicio de mantenimiento y soporte técnico del hardware y software de los sistemas informáticos centrales. Expediente: UGR/2021/0131 Presupuesto base de licitación sin impuestos 212.023,81 Euros Valor estimado del contrato: 424.047,62 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50300000-Servicios de reparación, mantenimiento y servicios…

CONCURSO ID 2166314

Órgano de Contratación Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A. Objeto del contrato La presente licitación tiene por objeto la contratación de un Servicio de Mantenimiento Primavera para la sociedad Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. Expediente: 003058/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 8.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 8.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código…

CONCURSO ID 2166247

Órgano de Contratación Ajuntament de la Canonja Objeto del contrato Subministrament i instal·lació de quatre tòtems de cartelleria digital per exteriors Expediente: 3616/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 66.115,70 Euros Valor estimado del contrato: 66.115,70 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 30200000 Equipo y material informático. Lugar de Ejecución España – Tarragona Procedimiento…

CONCURSO ID 2166495

Órgano de Contratación Transports de Barcelona, SA Objeto del contrato Plataforma de rating i reviews comuna per les empreses TB; M; PSM; TMBSL; Expediente: 15011369 Presupuesto base de licitación sin impuestos 22.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 66.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.…

CONCURSO ID 2166423

Órgano de Contratación Ajuntament de la Roca del Vallès Objeto del contrato L’àmbit d’actuació del present contracte abasta el suport que necessiten els sistemes informàtics i de comunicacions que donen servei a l’Ajuntament en tot allò que es refereix la gestió de la infraestructura de servidors, xarxes i comunicacions, estacions de treball corporatives, i la…

CONCURSO ID 2166273

Órgano de Contratación Concejalía de Contratación del Ayuntamiento de Palencia Objeto del contrato Servicio de gestión integral de las redes sociales de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas Expediente: 277/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 29.700,00 Euros Valor estimado del contrato: 29.700,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 79340000-Servicios de publicidad y…

CONCURSO ID 2166529

Órgano de Contratación Dirección General de Nexea Gestión Documental S.A. Objeto del contrato El objeto del contrato es el servicio de mantenimiento integral de un sistema de altas prestaciones de digitalización de documentos propiedad de Nexea Gestión Documental S.A., S.M.E. (en adelante Nexea). Expediente: 2021_01_38 Presupuesto base de licitación sin impuestos 31.000,00 Euros Valor estimado…

CONCURSO ID 2166352

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato Servei d’assistència tècnica per al manteniment tècnic i de continguts del web Barcelona International Welcome Expediente: 001/21003263 Presupuesto base de licitación sin impuestos 31.714,14 Euros Valor estimado del contrato: 95.142,42 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y…