CONCURSO ID 2166149

Órgano de Contratación Ajuntament de Roses Objeto del contrato L’objecte del contracte és la realització de les prestacions del servei i subministrament per a la museïtzació mitjançant realitat virtual TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses, de conformitat amb les determinacions i característiques que s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). Aquesta…

CONCURSO ID 2166080

Órgano de Contratación Agència Catalana de Turisme Objeto del contrato Serveis de creativitat i producció dels elements publicitaris audiovisuals, digitals i gràfics de tres campanyes de publicitat institucional: – Lot 1: Creativitat i producció dels elements publicitaris de la campanya Pirineus de Catalunya – Lot 2: Creativitat i producció dels elements publicitaris de la campanya…

CONCURSO ID 2166064

Órgano de Contratación Ajuntament de Calonge i Sant Antoni Objeto del contrato servei bancari d’instal·lació de terminals de punt de venda a la dependències municipals i altres àmbits conforme determina el PPT. Amb aquest servei es posa a l’abast dels administrats la possibilitat d’efectuar pagaments mitjançant targetes bancàries de crèdit i/o dèbit, atès que contempla…

CONCURSO ID 2166151

Órgano de Contratación Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. Objeto del contrato Mantenimiento Sistema BASELIGHT Expediente: S-07766-2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 10.200,00 Euros Valor estimado del contrato: 10.200,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50324100-Servicios de mantenimiento de sistemas. Lugar de Ejecución España – Madrid –…

CONCURSO ID 2166110

Órgano de Contratación Consejería Delegada de Servicios Informáticos Local de Menorca, S.A. Objeto del contrato Serveis de suport tecnològic mitjançant borsa d’hores al Projecte infraestructures de Dades Espacials de Menorca de Servei d’Informàtica Local de Menorca, S.A. Expediente: 000047/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 24.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 60.000,00 Euros Tipo de…

CONCURSO ID 2166083

Órgano de Contratación Dirección General de Nexea Gestión Documental S.A. Objeto del contrato El objeto del contrato es el servicio de mantenimiento integral de un sistema de altas prestaciones de digitalización de documentos propiedad de Nexea Gestión Documental S.A., S.M.E. (en adelante Nexea). Expediente: 2021_01_38 Presupuesto base de licitación sin impuestos 31.000,00 Euros Valor estimado…

CONCURSO ID 2166066

Órgano de Contratación Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante Objeto del contrato Servicio de tareas de apoyo a la unidad de sistemas y comunicaciones de la Diputación de Alicante para 2022/2024. Expediente: A5O-245/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 165.289,26 Euros Valor estimado del contrato: 330.578,52 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50324200-Servicios…

CONCURSO ID 2166086

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Agaete (Las Palmas) Objeto del contrato Equipamiento de aulas y espacios formativos Municipal de Agaete. Expediente: 2298/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 71.815,12 Euros Valor estimado del contrato: 71.815,12 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 39150000-Mobiliario y equipo diverso. Lugar de Ejecución España – Canarias Procedimiento…

CONCURSO ID 2166048

Órgano de Contratación Institut Català d’Energia (ICAEN) Objeto del contrato Contractació del servei d’informació i validació de les factures d’energia elèctrica i de gas dels subministraments de la compra centralitzada de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, donant continuïtat al servei actual que venç al febrer de 2025. Expediente: Exp. ICAEN-2022-00005…

CONCURSO ID 2166152

Órgano de Contratación Consejo de Administración de Correos Express Paquetería Urgente, S.A. – S.M.E. Objeto del contrato Mantenimiento de equipos de movilidad de Correos Express Expediente: CO2021044 Presupuesto base de licitación sin impuestos 287.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 430.500,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50312000-Mantenimiento y reparación de equipo informático. Lugar de…