CONCURSO ID 2177623

Órgano de Contratación Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA Objeto del contrato Disseny, subministrament, instal·lació i manteniment d’escenaris operatius i noves formes d’operar a línies convencionals Expediente: 14934363 Presupuesto base de licitación sin impuestos 60.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 60.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 34150000 Simuladores. Lugar de Ejecución España – Barcelona…

CONCURSO ID 2177882

Órgano de Contratación Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili Objeto del contrato L’objecte del contracte consisteix en les obres dels nous laboratoris de I’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant IISPV) a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (en endavant HUSJR). Es tracta del projecte de reforma de la nau buida existent a la planta…

CONCURSO ID 2177730

Órgano de Contratación Ajuntament de la Pobla de Montornès Objeto del contrato L’Ajuntament de la Pobla de Montornès vol dur a terme la renovació de l’enllumenat públic municipal per instal·lar-hi lluminàries de tecnologia LED de manera progressiva. Actualment les tecnologies d’enllumenat públic que predominen són les de vapor de mercuri, el vapor de sodi i…

CONCURSO ID 2178081

Órgano de Contratación Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Objeto del contrato LOT 1: D’acord el Real Decret 171/2004 de 30 de gener, que desenvolupa al detall l’article 24 “Coordinació d’activitats empresarials” de la llei 31/1995 i determina el nomenament d’una Coordinació d’Activitats Empresarials per totes aquelles activitats concurrents en un mateix centre…

CONCURSO ID 2178130

Órgano de Contratación Agència de Residus de Catalunya Objeto del contrato Prestació de determinats serveis de suport, d’anàlisi i de programació en POWERBUILDER durant l’any 2022. xpediente: G2024-2022-7 Presupuesto base de licitación sin impuestos 70.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 210.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72212000 Servicios de programación de «software» de…

CONCURSO ID 2177921

Órgano de Contratación Dirección Económico-Financiera de ENAIRE Objeto del contrato Actuaciones de mejora para la normalización del SCADA de Infraestructuras en DRNA Canarias Expediente: DNA 397/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 86.690,65 Euros Valor estimado del contrato: 86.690,65 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 71700000-Servicios de monitorización y control. Lugar de Ejecución España…

CONCURSO ID 2178017

Órgano de Contratación Consejo General del Poder Judicial Objeto del contrato Servicio de desarrollo de la oficina virtual del servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Expediente: 22/003.0 Presupuesto base de licitación sin impuestos 88.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 88.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72000000-Servicios TI: consultoría, desarrollo…

CONCURSO ID 2177993

Órgano de Contratación Transports de Barcelona, SA Objeto del contrato Consultoria i des Migració Plànols TMB Expediente: 15011474 Presupuesto base de licitación sin impuestos 100.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 100.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. Lugar de Ejecución España – Barcelona Procedimiento…

CONCURSO ID 2178001

Órgano de Contratación Transports de Barcelona, SA Objeto del contrato Manteniment de la solució NetScout de TMB Expediente: 15011493 Presupuesto base de licitación sin impuestos 130.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 130.000,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50312600 Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información. Lugar de Ejecución España –…

CONCURSO ID 2178117

Órgano de Contratación Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A. Objeto del contrato La presente licitación tiene por objeto la contratación de Servicio de Mantenimiento y Soporte a Desarrollos Financieros y Procesos de Apoyo para la sociedad Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (Ensa) Expediente: 000146/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 175.000,00 Euros Valor estimado del…