CONCURSO ID 2277372

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. 1.2) Número de identificación fiscal: Q2891006E. 1.3) Dirección: Plaza Manuel Gómez Moreno s/n. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28020. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.9) Teléfono: +34 912127620. 1.10) Fax: +34 912016371. 1.11) Correo electrónico: sg.contratacion@red.es…

CONCURSO ID 2277395

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 1.2) Número de identificación fiscal: Q2818024H. 1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28004. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.9) Teléfono: +34 917016242. 1.11) Correo electrónico: licitaciones.sgea@inaem.cultura.gob.es…

CONCURSO ID 2277398

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: ADIF – Presidencia. 1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H. 1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28020. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es 1.12) Dirección principal: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/ licitaciones/licitaciones.shtml 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/…

CONCURSO ID 2276665

Órgano de Contratación Departament d’Interior Objeto del contrato Actualització del sistemes SAUTER, de control d’instal·lacions, de diverses comissaries de la Regió Policial Metropolitana Sud, per tal d’adequar-los als requeriments actuals i garantir el seu bon funcionament, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques. Expediente: IT-2022-1077 Presupuesto base de licitación sin impuestos 136.610,97 Euros Valor estimado…

CONCURSO ID 2277253

Órgano de Contratación Barcelona de Serveis Municipals SA Objeto del contrato Actualment, Barcelona de Serveis Municipals, S.A, disposa i té en funcionament una plataforma de Backup Recovery Commvault Simpana, amb un sistema de copia principal i còpies auxiliars de les dades de les diferents seus de BSM. Donada la importància de la informació emmagatzemada per…

CONCURSO ID 2277184

Órgano de Contratación Ajuntament de Viladecans Objeto del contrato L’objecte del contracte és el subministrament, la instal·lació i configuració de punts d’accés WIFI i de diferent equipament de xarxa, el seu manteniment i la connexió a internet d’alta capacitat als eixos comercials de Viladecans finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, mitjançant el foment…

CONCURSO ID 2277207

Órgano de Contratación Parlamento de La Rioja Objeto del contrato Contratación del servicio de oficina técnica para el seguimiento y la implantación de los proyectos de administración electrónica en el Parlamento de La Rioja Expediente: 91-7-2.01-0006/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 82.800,00 Euros Valor estimado del contrato: 100.188,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código…

CONCURSO ID 2277238

Órgano de Contratación Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans Objeto del contrato Obres compreses en projecte executiu de millora de les instal·lacions de protecció contra incendis i previsió d’ampliacions futures Expediente: 8/22 Presupuesto base de licitación sin impuestos 887.535,19 Euros Valor estimado del contrato: 1.020.666,16 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV…

CONCURSO ID 2277211

Órgano de Contratación Ajuntament d’Agramunt Objeto del contrato L’objecte del contracte és el subministrament i col·locació d’equips per a la modernització i digitalització dels sistemes digitals d’àudio, il·luminació i vídeo pel casal agramuntí. Agramunt a la província de Lleida. Expediente: 1171/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 74.119,37 Euros Valor estimado del contrato: 74.119,37 Euros…

CONCURSO ID 2277170

Órgano de Contratación Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia Objeto del contrato Sustitución de Conductor en L.A.T Subterránea Existente y Modificación de C.T. de superficie Subterráneo en el “Castillo de Monzón de Campos” Expediente: 2022/33-8/22 PD Presupuesto base de licitación sin impuestos 123.090,93 Euros Valor estimado del contrato: 123.090,93 Euros Tipo de Contrato: Obras…