CONCURSO ID 2269030

Órgano de Contratación Ajuntament d’Avinyonet del Penedès Objeto del contrato Constitueix l’objecte d’aquest plec fixar les clàusules d’acord amb les que s’atorgarà una concessió demanial de terrenys (36 m2) per a la instal·lació, manteniment i explotació de una estació de recàrrega de vehicles elèctrics al nucli d’Avinyó Nou, municipi d’Avinyonet del Penedès, en concret, al…

CONCURSO ID 2268882

España-Valencia: Servicios varios de reparación y mantenimiento 2022/S 141-403712 Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: Rectorado de la Universitat Politècnica de València Número de identificación fiscal: Q4618002B Dirección postal: Camino de Vera s/n Localidad: Valencia Código NUTS: ES523 Valencia / València Código postal:…

CONCURSO ID 2269131

Órgano de Contratación Ajuntament de Sabadell Objeto del contrato Aquest contracte té per objecte la prestació del servei anomenat “Serveis de logística, sonorització i suport a l’organització de fires d’entitats”, consistent en l’aportació i la manipulació de l’equipament necessari per poder oferir les activitats programades en les dues fires d’entitats, així com la prestació del…

CONCURSO ID 2268904

Órgano de Contratación Ajuntament de Granollers Objeto del contrato Prestació del servei de cuina amb criteris ecològics i de proximitat, neteja i manteniment de la cuina de les escoles bressol municipals, i servei de cuina i monitoratge, neteja i manteniment de l’escola Salvador Llobet.» Expediente: 2022/067 (55/2022/48) Presupuesto base de licitación sin impuestos 603.174,00 Euros…

CONCURSO ID 2269011

Órgano de Contratación Departament de Cultura Objeto del contrato modernització dels 5 ascensors de l’Arxiu Nacional de Catalunya Expediente: CU-2022-1039 Presupuesto base de licitación sin impuestos 90.234,45 Euros Valor estimado del contrato: 90.234,45 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45453000 Trabajos de revisión y reacondicionamiento. Lugar de Ejecución España – Barcelona Procedimiento de contratación…

CONCURSO ID 2269016

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel Objeto del contrato Servicios escénicos y auxiliares del Teatro Ayala Expediente: 202212 Presupuesto base de licitación sin impuestos 19.714,45 Euros Valor estimado del contrato: 39.428,10 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 92000000-Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos., 45255400-Trabajos de montaje., 63100000-Servicios de carga, descarga…

CONCURSO ID 2269116

Órgano de Contratación Ajuntament de Malgrat de Mar Objeto del contrato Contractació del subministrament i instal·lació de lletres en 3D amb il·luminació incorporada, que conformin el nom de “MALGRAT DE MAR” per a 2 espais públics: Passeig Marítim i parcel·la de l’entrada del poble entre N-II i av. Costa Brava; i 3 rètols d’acer patinable…

CONCURSO ID 2269113

Órgano de Contratación Ajuntament d’Almacelles Objeto del contrato Concessió d’ús privatiu de bé demanial per a instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics Expediente: 924/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 100.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 100.000,00 Euros Tipo de Contrato: Patrimonial Código CPV 45315300 Instalaciones de suministro de electricidad. Lugar de Ejecución España –…

CONCURSO ID 2268894

España-A Coruña: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 2022/S 141-403699 Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: INSS-Dirección Provincial de A Coruña Número de identificación fiscal: Q1519003F Dirección postal: Ronda Camilo José Cela, 16 Localidad: A Coruña Código NUTS: ES111 A…

CONCURSO ID 2268905

España-Granada: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 2022/S 141-403690 Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: INSS-Dirección provincial de Granada Número de identificación fiscal: Q1819001G Dirección postal: Restauradores, 1 Localidad: Granada Código NUTS: ES614 Granada Código postal: 18006 País: España Persona…