CONCURSO ID 2335404

Órgano de Contratación Consell Comarcal del Berguedà Objeto del contrato Subministrament de diversos punts d’assistència i manteniment tècnic i mecànic de tot tipus de bicicletes i el subministrament d’aparcabicicletes tancats. Expediente: 2022/5098 Presupuesto base de licitación sin impuestos 72.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 72.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 34926000 Equipo de…

CONCURSO ID 2335339

Órgano de Contratación Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. Objeto del contrato contratación del suministro y montaje de un estudio de grabación en las instalaciones de fundae Expediente: 2022/3120012575/467 Presupuesto base de licitación sin impuestos 135.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 135.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 32300000-Receptores de televisión…

CONCURSO ID 2335374

Órgano de Contratación Alcaldia del Ayuntamiento de Belalcazar Objeto del contrato Contratación de los Suministro de material para PFEA 2022 tramo I Expediente: 04/2022 Presupuesto base de licitación sin impuestos 19.374,11 Euros Valor estimado del contrato: 19.374,11 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 44110000-Materiales de construcción., 18424000-Guantes., 34928310-Vallado de seguridad., 44111200-Cemento., 44114000-Hormigón., 44163100-Tuberías., 44912100-Granito.…

CONCURSO ID 2335319

Órgano de Contratación Vicepresidencia Primera del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) Objeto del contrato Suministro e instalación de cuatro ultra congeladores verticales para los laboratorios de los Centros de Protección Vegetal y Biotecnología y de Citricultura y Producción Vegetal en el centro de Moncada de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries Expediente: 2022 – 039 SS…

CONCURSO ID 2335298

Órgano de Contratación Ajuntament de Canet de Mar Objeto del contrato Contractació el subministrament i instal·lació de l’equipament de cuina (inclosa la seva posada en marxa) del bar-restaurant de l’edifici Odèon de Canet de Mar, al c/ Gram, 22 de Canet de Mar Expediente: 1431/2021 3962 Presupuesto base de licitación sin impuestos 108.922,65 Euros Valor…

CONCURSO ID 2335321

Órgano de Contratación Ajuntament de Sabadell Objeto del contrato Subministrament de material de ferreteria, material específic de topografia i material de protecció individual (EPI) pel personal que conforma l’equip de topografia de la secció de Cartografia adscrit al servei d’Informació de Base, amb tres objectius: 1. Cobrir les necessitats de la secció de Cartografia en…

CONCURSO ID 2335273

Órgano de Contratación Servicio Murciano de Salud – Gerencia Objeto del contrato Servicio de mantenimiento y soporte del sistema de información sigile, historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud y otros del Servicio Murciano de Salud Expediente: CSE/9900/1101072663/22/PASU Presupuesto base de licitación sin impuestos 59.945,60 Euros Valor estimado del contrato: 59.945,60 Euros Tipo de…

CONCURSO ID 2335270

Órgano de Contratación Ajuntament de Bigues i Riells Objeto del contrato El contracte tindrà com a objecte l’execució de les obres contingudes en la “Memòria valorada de les actuacions d’ampliació de l’equipament escènic del Teatre Auditori Polivalent (TAP) de Bigues i Riells del Fai”, redactada per l’arquitecte tècnic, Sr. Manel Marín, i aprovada per acords…

CONCURSO ID 2335472

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras Objeto del contrato Contratación del servicio de un sistema de ciberseguridad para la implementación de un centro de operaciones de ciberseguridad para el ayuntamiento de Algeciras, enmarcada dentro de la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de…

CONCURSO ID 2335478

Órgano de Contratación Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Objeto del contrato La UOC té implantada com a eina de treball i comunicació Google Apps i requereix d’un servei de manteniment evolutiu per garantir l’estabilitat de la plataforma Google Apps a la UOC, donar suport als administradors de Google Apps a la UOC,…