CONCURSO ID 2182300

Órgano de Contratación Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Baleares Objeto del contrato Contratación servicio de mantenimiento de las dependencias del ISM en Baleares Expediente: 072022PAS1001 Presupuesto base de licitación sin impuestos 29.489,00 Euros Valor estimado del contrato: 58.978,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50000000-Servicios de reparación y mantenimiento., 45330000-Trabajos de…

CONCURSO ID 2181987

Órgano de Contratación Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla Objeto del contrato Servicio de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructuras para las actividades subvencionadas por el Distrito Cerro Amate 2022 Expediente: 2022/000039 Presupuesto base de licitación sin impuestos 29.752,07 Euros Valor estimado del contrato: 29.752,07 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 51000000-Servicios de…

CONCURSO ID 2182320

Órgano de Contratación Ajuntament de Ginestar Objeto del contrato Segons es fa constar al projecte, les obres preveuen la reurbanització de la Plaça del Pla del Pou en continuat de les obres ja executades al carrer de la Valleta i a la mateixa plaça, i també com a continuació de les obres d’urbanització pendents d’execució…

CONCURSO ID 2182314

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cangas Objeto del contrato C21/11 “Pavimentación e mellora de servizos Rúa Paz” – Plan Concellos 2021 Expediente: 4767/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 91.080,74 Euros Valor estimado del contrato: 91.080,74 Euros Tipo de Contrato: Obras Código CPV 45233200-Trabajos diversos de pavimentación., 45232151-Trabajos de construcción de…

CONCURSO ID 2182222

Órgano de Contratación Distrito de Vicálvaro Objeto del contrato Organización y desarrollo de las fiestas populares en el distrito de vicálvaro durante 2022.” (3 lotes): lote nº 1.- fiestas del distrito y patronales; lote nº 2.- acometidas eléctricas en fiestas; lote nº 3.- fuegos artificiales Expediente: 300/2021/00858 Presupuesto base de licitación sin impuestos 159.133,61 Euros…

CONCURSO ID 2182267

Órgano de Contratación Distrito de Villaverde Objeto del contrato Organización y desarrollo de Fiestas 2022 del Distrito de Villaverde. Expediente: 300/2022/00015 Presupuesto base de licitación sin impuestos 256.518,85 Euros Valor estimado del contrato: 256.518,85 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 79954000-Servicios de organización de fiestas. Lugar de Ejecución España – Madrid – Madrid Procedimiento…

CONCURSO ID 2182318

Órgano de Contratación Ajuntament de Girona Objeto del contrato L’objecte del contracte mixt d’obra i servei de manteniment de la instal·lació és dotar a cinc (5) equipaments municipals d’una instal·lació fotovoltaica per tal que puguin autoproduir part de l’electricitat que necessiten ells mateixos o altres equipaments propers a aquests, segons l’establert en el RD 244/2019,…

CONCURSO ID 2182361

Órgano de Contratación Alcaldía del Ayuntamiento de Tíjola Objeto del contrato Contrato de Obra consistente en Redacción de Proyecto y Ejecución de las obras para instalación solar fotovoltaica destinadas a generación eléctrica de autoconsumo (conectadas a red) sobre la cubierta de tres edificios municipales, Pabellón municipal, Almacén y Residencia Tercera Edad “San Sebastián” Expediente: 2022/092412/006-013/00001…

CONCURSO ID 2182236

Órgano de Contratación Ajuntament de Lladorre Objeto del contrato Execució de les obre descrites al Projecte de reforma i adequació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de les emissions de CO2 a Lladorre. Expediente: 53/21 Presupuesto base de licitación sin impuestos 105.684,05 Euros Valor estimado del contrato: 105.684,05 Euros…

CONCURSO ID 2182210

Órgano de Contratación Institut de Cultura de Barcelona Objeto del contrato L’objecte del contracte és la prestació del servei de disseny, instal·lació, manteniment i retirada dels diferents elements de comunicació online i offline del Festival Grec de Barcelona 2022, així com les tasques de reforç a la coordinació de la comunicació del festival, amb mesures…