CONCURSO ID 2102725

Órgano de Contratación Ajuntament de Granollers Objeto del contrato Subministrament i instal·lació del Projecte substitució de la bomba de calor de producció de climatització de la Biblioteca Roca Umbert de Granollers, que inclou l’Estudi bàsic de seguretat i salut d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques particulars Expediente: 2021/067 (7/2021/43) Presupuesto base…

CONCURSO ID 2102901

Órgano de Contratación Ajuntament de Calonge i Sant Antoni Objeto del contrato L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres definides en el projecte “Projecte de xarxa ciclista els nuclis de Calonge i Sant Antoni any 2021” (EXP 2021/4305) aprovat per Junta de Govern Local de data 13/05/2021. Amb el conjunt de totes les…

CONCURSO ID 2102657

06/09/2021 S172 I.II.IV.VI. España-Badalona: Servicios de reparación y mantenimiento 2021/S 172-449417 Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: Institut Municipal de Serveis Personals Número de identificación fiscal: P5801502E Dirección postal: Carrer Laietània 29 Localidad: Badalona Código NUTS: ES511 Barcelona Código postal: 08911 País: España…

CONCURSO ID 2102648

06/09/2021 S172 I.II.IV.VI. España-Badalona: Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración 2021/S 172-449378 Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: Institut Municipal de Serveis Personals Número de identificación fiscal: P5801502E Dirección postal: Carrer Laietània 29 Localidad: Badalona Código NUTS: ES511 Barcelona Código…

CONCURSO ID 2102153

Órgano de Contratación Ajuntament de Vall de Cardós Objeto del contrato Es proposa actuacions de millora a la captació, que limitin el pas de sediments i garanteixin el subministrament d’aigua, així com preparar el sistema per disposar d’un sistema de filtració com estableix la normativa aplicable al subministrament d’aigua de qualitat pel consum humà, previ…

CONCURSO ID 2102290

Órgano de Contratación Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Objeto del contrato Subministrament i confecció de fundes per a seients dels trens de passatge de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.PO44/21) Expediente: CONTR/2021/0000000408 Presupuesto base de licitación sin impuestos 579.459,47 Euros Valor estimado del contrato: 579.459,47 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 39520000…

CONCURSO ID 2102303

Órgano de Contratación Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Objeto del contrato Subministrament d’un unifeed autopropulsat de 15m3 amb fresa de desensilatge Expediente: IRTA-2021052 Presupuesto base de licitación sin impuestos 160.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 160.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 16630000 Máquinas para preparar alimentos para animales. Lugar de Ejecución…

CONCURSO ID 2102313

Órgano de Contratación Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39 Objeto del contrato Mantenimento programa de nomines Milena de Seresco Expediente: AS-0006/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 35.500,00 Euros Valor estimado del contrato: 106.500,00 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 98000000-Otros servicios comunitarios, sociales o personales. Lugar de Ejecución España – Barcelona…

CONCURSO ID 2102155

Órgano de Contratación Consorci del Parc del Foix Objeto del contrato Adquisició d’un vehicle nou Pick Up 4X4, per a la flota de vehicles del col·lectiu de guardes del Consorci del Parc del Foix. Expediente: 2021/0008264 Presupuesto base de licitación sin impuestos 35.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 35.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código…

CONCURSO ID 2102296

Órgano de Contratación Organisme Autònom de Gestió Tributària Objeto del contrato Manteniment de la plataforma d’emmagatzematge i backup DELL-EMC Expediente: 2021/0014451 Presupuesto base de licitación sin impuestos 201.052,71 Euros Valor estimado del contrato: 201.052,71 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50312110 Mantenimiento de ordenadores «mainframe». Lugar de Ejecución España – Barcelona Procedimiento de contratación…