CONCURSO ID 2083453

Órgano de Contratación Institut Català de la Salut (ICS) Objeto del contrato Obres per adequació a normativa de diverses instal.lacions de protecció contra incendis i seguretat de centres d’atenció primària de la Gerència Territorial Meropolitana Nord Expediente: CO/AP52/1101259638/21/PS Presupuesto base de licitación sin impuestos 52.231,41 Euros Valor estimado del contrato: 52.231,41 Euros Tipo de Contrato:…

CONCURSO ID 2083799

Órgano de Contratación Agència de l’Habitatge de Catalunya Objeto del contrato Servei del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques i solars dels edificis d’habitatges gestionats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya Expediente: AHC-2021-00126 Presupuesto base de licitación sin impuestos 138.890,45 Euros Valor estimado del contrato: 138.890,45 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV 50531100…

CONCURSO ID 2083308

Órgano de Contratación ENAIRE. Dirección Regional Navegación Aérea. Región Este Objeto del contrato Suministro de material de FERRETERIA para la Región Este Expediente: BAC 154/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 11.500,00 Euros Valor estimado del contrato: 11.500,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 44100000-Materiales de construcción y elementos afines. Lugar de Ejecución España…

CONCURSO ID 2083725

Órgano de Contratación Ajuntament de Terrassa Objeto del contrato ECAO 11458/2021 – Obres definides en la ¿Memòria valorada per les obres d’integració de la instal¿lació de climatització de l’edifici de l’escola municipal de Música – Conservatori de Terrassa a la plataforma detelegestió NBS (Near by sensor)” Expediente: ECAO 11458/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos…

CONCURSO ID 2083499

Órgano de Contratación Consorci Sanitari del Maresme Objeto del contrato Instal·lació de grups electrogens per subministrament elèctric d’emergència en els CAP’s de Mataró Centre, Cirera Molins i Argentona del Consorci Sanitari del Maresme Expediente: CSdM 22/21-SG Presupuesto base de licitación sin impuestos 120.429,19 Euros Valor estimado del contrato: 120.429,19 Euros Tipo de Contrato: Obras Código…

CONCURSO ID 2083491

Órgano de Contratación Ajuntament de Terrassa Objeto del contrato ECAU 4742/2021 Subministrament d’una llicència de programari per a l’ús d’una aplicació informàtica per a la gestió integral dels processos de selecció d’empleats públics de l’Ajuntament de Terrassa. També és objecte del contracte els serveis professionals necessaris per a la seva posada en funcionament i explotació…

CONCURSO ID 2083480

Órgano de Contratación Ajuntament de Terrassa Objeto del contrato ECAU 11547/2021 Subministrament i substitució del grup electrogen de l’Estadi Olímpic de Terrassa Expediente: ECAU 11547/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 47.347,00 Euros Valor estimado del contrato: 47.347,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 31121000 Grupos electrógenos. Lugar de Ejecución España – Barcelona Procedimiento…

CONCURSO ID 2083591

Órgano de Contratación Ajuntament de Salt Objeto del contrato Subministrament i instal·lació dels punts d’accés, el seu manteniment i la connexió a Internet d’alta capacitat, en l’àmbit del projecte WIFI4EU del municipi de Salt. Expediente: 2021F035000007 Presupuesto base de licitación sin impuestos 21.396,69 Euros Valor estimado del contrato: 24.396,69 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código…

CONCURSO ID 2083463

Órgano de Contratación Consorci Centre de Visió per Computador (CVC) Objeto del contrato Adquisició, instal·lació i posta en marxa de material per a computació d’alt rendiment incloent 3 servidors amb capacitat de supercomputació GPU Expediente: SUM-2021-002 Presupuesto base de licitación sin impuestos 105.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 105.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código…

CONCURSO ID 2083469

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato servei d’impressió, escaneig i còpia de documents a les dependències de la Gerència de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les previsions del PPT, i amb mesures de contractació pública sostenible Expediente: 20214200 Presupuesto base de licitación sin impuestos 608.241,42 Euros Valor estimado…