CONCRUSO ID 2055792

Órgano de Contratación Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. Objeto del contrato .suministro de ventanas y espejos Expediente: 61011501499 Presupuesto base de licitación sin impuestos 100.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 100.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 34631000-Partes de locomotoras o material móvil. Lugar de Ejecución España –…

CONCRUSO ID 2055934

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Objeto del contrato Subministrament en règim de lloguer de plataformes elevadores per a tasques de manteniment en edificis municipals i via pública. Expediente: 42/2020 – 19463/2020 Presupuesto base de licitación sin impuestos 13.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 52.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV…

CONCRUSO ID 2055934

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Objeto del contrato Subministrament en règim de lloguer de plataformes elevadores per a tasques de manteniment en edificis municipals i via pública. Expediente: 42/2020 – 19463/2020 Presupuesto base de licitación sin impuestos 13.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 52.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV…

CONCRUSO ID 2055805

Órgano de Contratación Ajuntament de Mediona Objeto del contrato L’objecte del contracte és l’adquisició d’una màquina manipuladora telescòpica per a la brigada municipal de l’Ajuntament de Mediona, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra. Expediente: X2021000196 Presupuesto base de licitación sin impuestos 63.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 63.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros…

CONCRUSO ID 2055805

Órgano de Contratación Ajuntament de Mediona Objeto del contrato L’objecte del contracte és l’adquisició d’una màquina manipuladora telescòpica per a la brigada municipal de l’Ajuntament de Mediona, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra. Expediente: X2021000196 Presupuesto base de licitación sin impuestos 63.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 63.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros…

CONCRUSO ID 2055662

Órgano de Contratación Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. Objeto del contrato Soportes Expediente: 61011501580 Presupuesto base de licitación sin impuestos 35.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 35.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 34631000-Partes de locomotoras o material móvil. Lugar de Ejecución España – ESPAÑA Procedimiento de contratación…

CONCRUSO ID 2055662

Órgano de Contratación Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. Objeto del contrato Soportes Expediente: 61011501580 Presupuesto base de licitación sin impuestos 35.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 35.000,00 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 34631000-Partes de locomotoras o material móvil. Lugar de Ejecución España – ESPAÑA Procedimiento de contratación…

CONCRUSO ID 2055799

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato Manteniment i actualitzacions del web d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, així com la conceptualització, disseny i programació de pagines d’aterratge/mini-sites (en endavant “landings/mini-sites”) que s’inclouen dins del mateix web. Expediente: 001/21001070 Presupuesto base de licitación sin impuestos 25.128,00 Euros Valor estimado del contrato:…

CONCRUSO ID 2055936

Órgano de Contratación Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca Objeto del contrato L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment de la llicència de OLEA SPHERE a càrrec del Grup de Recerca de neuroradiologia de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron ¿ Institut de Recerca (VHIR). Expediente: LICI 2021-035- MANTENIMENT…

CONCRUSO ID 2056003

Órgano de Contratación Consell Comarcal del Vallès Oriental Objeto del contrato L’objecte d’aquest contracte és assessorar i gestionar els expedients d’ajuts individuals de menjador escolar de la comarca del Vallès Oriental en la part relativa al càlcul de la renda que tinguin incidències amb AEAT o aquesta no en disposi d’informació, canvis de situació i…