CONCURSO ID 2111115

Órgano de Contratación BASE-Gestió d’Ingressos Objeto del contrato L’objecte d’aquest contracte és la contractació del servei de manteniment dels equips i serveis Fortinet. Aquests equips i serveis d’actualització de Fortinet es corresponen als equipaments següents: – Tallafocs (firewalls) d’aplicació de BASE¿Gestió d’Ingressos per a la securització interna del Sistema d’Informació davant d’atacs informàtics interns i…

CONCURSO ID 2111124

Órgano de Contratación Consell Comarcal del Ripollès Objeto del contrato Subministrament i instal·lació d’un segon baixant de parallamps de les depuradores de la comarca del Ripollès gestionades pel Consell Comarcal Expediente: 1735/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 29.680,60 Euros Valor estimado del contrato: 29.680,60 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 31216200 Pararrayos. Lugar…

CONCURSO ID 2111100

Órgano de Contratación Ajuntament de Vilalba dels Arcs Objeto del contrato Obres necessàries per tal de renovar els serveis bàsics definits en el pla director de serveis i el paviment de part del carrer Sant Isidre de Vilalba dels Arcs. Expediente: 30/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 291.378,95 Euros Valor estimado del contrato: 291.378,95…

CONCURSO ID 2111099

Órgano de Contratación Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Objeto del contrato Subministrament de generadors, en regim d’arrendament, per als actes organitzats i/o amb el suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Valles Expediente: 153/2021/014 Presupuesto base de licitación sin impuestos 100.783,32 Euros Valor estimado del contrato: 241.879,97 Euros Tipo de Contrato: Suministros Código CPV 31121000 Grupos…

CONCURSO ID 2111128

Órgano de Contratación Ajuntament d’Ulldemolins Objeto del contrato L’objecte d’aquest projecte constructiu és definir i avaluar les obres de renovació de l’enllumenat públic d’Ulldemolins. Les obres consisteixen en la renovació de l’enllumenat existent en el Municipi de Ulldemolins i consten en: 1) Substitució de les llumeneres definides en els plànols i pressupost del projecte. 2)…

CONCURSO ID 2111103

Órgano de Contratación Ajuntament de Bassella Objeto del contrato : ’objectiu d’aquest document és el de proposar un conjunt d’actuacions per millorar la mobilitat i l’accessibilitat, renovar i adequar a les noves exigències el conjunt de les instal·lacions vistes i ocultes dels espais públics de l’àmbit del camí meridional i del carrer interior de la…

CONCURSO ID 2111093

Órgano de Contratación Ajuntament de Barcelona Objeto del contrato serveis de reparació, substitució i millora d’instal¿lacions i sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible. Expediente: 001/21001583 Presupuesto base de licitación sin impuestos 2.290.120,31 Euros Valor estimado del contrato: 2.748.144,38 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código CPV…

CONCURSO ID 2111110

Órgano de Contratación Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA Objeto del contrato Implementació i posterior gestió d’un canal ètic o de denúncia pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA amb la finalitat de ser utilitzat com a canal de comunicació que serveixi d’instrument per comunicar, de manera confidencial, qualsevol incompliment o risc d’incompliment…

CONCURSO ID 2111066

Órgano de Contratación Ajuntament de Caldes de Montbui Objeto del contrato Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció, passiva i activa, contra incendis dels diferents equipaments municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui Expediente: 4438/2021 Presupuesto base de licitación sin impuestos 72.618,39 Euros Valor estimado del contrato: 96.824,52 Euros Tipo de Contrato: Servicios Código…

CONCURSO ID 2110668

España-Barcelona: Servicios de mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos 2021/S 184-479065 Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Número de identificación fiscal: P0801900B Dirección postal: Avenida Diagonal 240, 5a planta Localidad: Barcelona Código NUTS: ES511 Barcelona Código postal: 08018…