CONCURSO ID 2107596

Órgano de Contratación Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Objeto del contrato Concessió de domini públic del bar de la instal¿lació esportiva Camp de Futbol anomenat “Eusebi Güell” i la seva explotació, manteniment i neteja. L’esmentada instal¿lació està situada al carrer de Can Julià s/núm. de Santa Coloma de Cervelló Expediente: e_50/2021 Presupuesto base de…

CONCRUSO ID 2056332

Órgano de Contratación Ajuntament de Térmens Objeto del contrato El present contracte té per obejcte l’explotació del bar, la neteja i el manteniment de totes les instal.lacions del recinte de les piscines municipals, el control d’accès al recinte, així com la venda d’entrades i abonaments durant la temporada d’estiu Expediente: EXP. 229/2021 Presupuesto base de…

CONCRUSO ID 2055502

España-Boadilla del Monte: Servicios deportivos 2021/S 107-282749 Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Número de identificación fiscal: P2802200B Dirección postal: C/ Juan Carlos I, 42…

CONCRUSO ID 2055502

España-Boadilla del Monte: Servicios deportivos 2021/S 107-282749 Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos Anuncio de licitación Servicios Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador I.1) Nombre y direcciones Nombre oficial: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Número de identificación fiscal: P2802200B Dirección postal: C/ Juan Carlos I, 42…

CONCRUSO ID 2055845

Órgano de Contratación Ajuntament de Palafolls Objeto del contrato La prestació del servei de bar a la zona de l’Skate Park de Palafolls amb servei de terrassa i la realització de determinades tasques de consergeria, neteja i manteniment d’aquest equipament, en els termes que es defineixen al Plec de Prescripcions tècniques. Expediente: X2021002794 Presupuesto base…