Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Objeto del contrato L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres definides en el projecte “Projecte de xarxa ciclista els nuclis de Calonge i Sant Antoni any 2021” (EXP 2021/4305) aprovat per Junta de Govern Local de data 13/05/2021. Amb el conjunt de totes les actuacions previstes en aquesta contractació es permetrà connectar la futura via verda amb el nucli de Calonge i al final del nucli de Sant Antoni amb Palamós. A la vegada, millorarà l¿accés amb bicicleta entre els nuclis de Torre Valentina, Calonge i Sant Antoni, adequarà camins en mal estat i dotarà la infraestructura de la senyalització horitzontal i vertical necessària per garantir-ne la seguretat.

Expediente: 2021/7368

Presupuesto base de licitación sin impuestos 79.941,98 Euros
Valor estimado del contrato: 79.941,98 Euros

Tipo de Contrato: Obras

Código CPV 45233162 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas.

Lugar de Ejecución España – Girona

Procedimiento de contratación Abierto simplificado

Fecha fin de presentación de oferta 17/09/2021 23:59

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CJoch3Hib%2F6rz3GQd5r6SQ%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Calonge i Sant Antoni Objeto del contrato L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres definides en el projecte “Projecte de xarxa ciclista els nuclis de Calonge i Sant Antoni any 2021” (EXP 2021/4305) aprovat per Junta de Govern Local de data 13/05/2021. Amb el conjunt de totes les actuacions previstes en aquesta contractació es permetrà connectar la futura via verda amb el nucli de Calonge i al final del nucli de Sant Antoni amb Palamós. A la vegada, millorarà l¿accés amb bicicleta entre els nuclis de Torre Valentina, Calonge i Sant Antoni, adequarà camins en mal estat i dotarà la infraestructura de la senyalització horitzontal i vertical necessària per garantir-ne la seguretat. Expediente: 2021/7368