Menú Asociados

Órgano de Contratación Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Objeto del contrato Amb el present acord marc, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (d’ara endavant l’ISPC) fixa les condicions per a la homologació de vàries empreses, amb les quals es tramitaran contractacions basades en amb concreció de condicions, per a la prestació dels següents serveis necessaris per a la celebració d’actes institucionals de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya organitzats dins o fora de la seva seu: a) Lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de les següents infraestructures per a actes institucionals: – Tarimes – Carpes – Escales d’accés – Rètols – Cadires, taules i tanques metàl·liques – Faristol de metacrilat – Catenàries – Cabines portàtils de WC b) Servei de trasllat amb camió ploma del dau de formigó de base pel pal de bandera (de l’ISPC) c) Servei de cobertura audiovisual de l’acte d) Servei de retransmissió televisiva en directe a través del sistema streaming L’empresa adjudicatària ha d’assumir, igualment, la realització de totes aquelles accions connexes que siguin necessàries per tal de garantir una correcta execució del contracte.
Expediente: ISPC-2021-211

Presupuesto base de licitación sin impuestos 50.339,55 Euros
Valor estimado del contrato: 241.629,84 Euros
Tipo de Contrato: Servicios

Código CPV 79952000 Servicios de eventos.

Lugar de Ejecución España – Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto

Fecha fin de presentación de oferta 20/09/2021 13:00

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=fF9WoF9np6Grz3GQd5r6SQ%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Institut de Seguretat Pública de Catalunya Objeto del contrato Amb el present acord marc, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (d’ara endavant l’ISPC) fixa les condicions per a la homologació de vàries empreses, amb les quals es tramitaran contractacions basades en amb concreció de condicions, per a la prestació dels següents serveis necessaris per a la celebració d’actes institucionals de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya organitzats dins o fora de la seva seu: a) Lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de les següents infraestructures per a actes institucionals: – Tarimes – Carpes – Escales d’accés – Rètols – Cadires, taules i tanques metàl·liques – Faristol de metacrilat – Catenàries – Cabines portàtils de WC b) Servei de trasllat amb camió ploma del dau de formigó de base pel pal de bandera (de l’ISPC) c) Servei de cobertura audiovisual de l’acte d) Servei de retransmissió televisiva en directe a través del sistema streaming L’empresa adjudicatària ha d’assumir, igualment, la realització de totes aquelles accions connexes que siguin necessàries per tal de garantir una correcta execució del contracte. Expediente: ISPC-2021-211