Menú Asociados

Órgano de Contratación President de la Diputació de Tarragona

Objeto del contrato L’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement (en endavant APERC) proposa la contractació d’una bossa d’hores pels serveis d’assistència tècnica de disseny gràfic per a l’aplicació de la identitat visual del projecte al material del del PECT “Cuidem el que ens uneix” i per al desenvolupament de noves imatges gràfiques que es necessitin arrel de l’evolució i desenvolupament de les operacions que formen el projecte. L’objecte d’aquest contracte de servei és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Aquest contracte de servei està emmarcat dins la iniciativa d’intervenció coordinada PECT “Cuidem el que ens uneix”, operació “Coordinació”.

Expediente: 8004330008-2021-0015855

Presupuesto base de licitación sin impuestos 6.250,00 Euros
Valor estimado del contrato: 6.250,00 Euros

Tipo de Contrato: Servicios

Código CPV 79822500-Servicios de diseño gráfico.

Lugar de Ejecución España – Tarragona

Procedimiento de contratación Contrato menor

Fecha fin de presentación de oferta 16/09/2021 14:00

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=3V94t3F0j%2BwSugstABGr5A%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación President de la Diputació de Tarragona Objeto del contrato L’Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement (en endavant APERC) proposa la contractació d’una bossa d’hores pels serveis d’assistència tècnica de disseny gràfic per a l’aplicació de la identitat visual del projecte al material del del PECT “Cuidem el que ens uneix” i per al desenvolupament de noves imatges gràfiques que es necessitin arrel de l’evolució i desenvolupament de les operacions que formen el projecte. L’objecte d’aquest contracte de servei és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Aquest contracte de servei està emmarcat dins la iniciativa d’intervenció coordinada PECT “Cuidem el que ens uneix”, operació “Coordinació”. Expediente: 8004330008-2021-0015855