Menú Asociados

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo

Objeto del contrato o subministro e instalación, por finalización da vida útil, dos equipos xeradores de calor de AQS das salas térmicas das instalacións deportivas municipais e adaptación dos elementos necesarios na piscina de Teis e no pavillón central das Travesas (complexo deportivo das Travesas), incluído neste último o mantemento durante o período de garantía

Expediente: 3892-611

Presupuesto base de licitación sin impuestos 140.495,35 Euros
Valor estimado del contrato: 140.495,35 Euros

Tipo de Contrato: Suministros

Código CPV 42161000-Calderas de agua caliente.

Lugar de Ejecución España – Pontevedra – VIGO

Procedimiento de contratación Abierto

Fecha fin de presentación de oferta 06/08/2021 23:59

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=n8iCIOybyIlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo Objeto del contrato o subministro e instalación, por finalización da vida útil, dos equipos xeradores de calor de AQS das salas térmicas das instalacións deportivas municipais e adaptación dos elementos necesarios na piscina de Teis e no pavillón central das Travesas (complexo deportivo das Travesas), incluído neste último o mantemento durante o período de garantía Expediente: 3892-611